Informácie pre vás

    Núdzové čísla | Nórsko

    110 – Hasiči, ohlasovanie požiarov.
    112 – Polícia a záchranné koordinačné centrum, nahlasovanie kriminálnej činnosti a pomoc v núdzi.
    113 – Sanitka, lekárska pomoc, ohlasovanie v prípade úrazu, alebo pomoc pri záchrane života....

    Čítajte viac

Partneri